Termeni și condiții de utilizare

1. Părțile contractante

1.1. Florescu Ionuț Cristian PFA, cu sediul social în București, Str. Mehadia Nr. 16, Bl. 22, Sc. 1, Ap. 35, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. F40/298/2020, CUI 42200128, reprezentată de dl. Ionuț-Cristian Florescu, operatorul platformei SWAPP, în calitate de Prestator sau Furnizor

și

1.2. Clientul sau Beneficiarul, în calitate de utilizator al platformei SWAPP și a tuturor serviciilor oferite prin intermediul acesteia, au agreat următoarele:

Acesta reprezintă contractul propus de Prestator și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu oferit de Prestator. Orice comandă confirmata de Client, prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii și condițiile” reprezintă o acceptare din partea Clientului a ofertei Prestatorului, în condițiile stipulate de Art. 9 din Legea Comerțului Electronic Nr. 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul Art. 4, Pct. 3 din Legea Semnăturii Electronice Nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

Definiții:

 • SWAPP: site-ul de Internet swapp.ro, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia;
 • Serviciu: serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul SWAPP, sub forma unui abonament lunar, anual sau bianual;
 • Client: persoana fizică, persoana fizică autorizată sau persoana juridică care face o comandă pe site-ul swapp.ro sau se înregistrează ca utilizator;
 • Comandă: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate pe site-ul swapp.ro, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii;
 • Vizitator: persoana fizică ce vizitează site-ul swapp.ro, fără a fi achiziționat servicii și fără să fi făcut o Comandă.

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări de servicii

 • 2.1. Prezentul Contract de prestări de servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturilor realizate prin intermediul SWAPP. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau de a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări de servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii și condițiile”.
 • 2.2. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări de servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe swapp.ro la momentul în care Comanda a fost plasată de către Client.
 • 2.3. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: web browsere instalate pe desktop-uri și/sau laptop-uri cu sisteme de operare Windows, Mac și Linux.
 • 2.4. Lista prețurilor serviciilor oferite se poate găsi la adresa swapp.ro/cat-costa și, după caz, de la un reprezentant al Prestatorului prin social-media, email sau telefonic. Prețul se va stabili de către Prestator în funcție de necesitățile Clientului și de perioada pe care se achită serviciul. Plata serviciilor de către Client reprezintă acceptarea de către acesta a prețului oferit de Prestator.
 • 2.5. Prin încheierea contractului, Clientul înțelege și confirmă faptul că alți utilizatori (persoane fizice, persoane fizice autorizate și persoane juridice) cu care Clientul a tranzacționat cu ajutorul platformei SWAPP vor fi conștienți de faptul că acesta utilizează serviciul SWAPP.
 • 2.6. Prezentul contract de prestări de servicii este însoțit de și trebuie interpretat împreună cu Politica de confidențialitate publicată la adresa swapp.ro/politica-de-confidentialitate.

3. Durata contractului

 • 3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 30 de zile, un an sau doi ani începând de la data plasării comenzii, în funcție de opțiunea selectată de Client, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.
 • 3.2. Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua pâna în momentul efectuării plății. Orice erori survenite la comanda făcută de Client pot fi corectate până în momentul confirmării plății de către Prestator printr-un email trimis la [email protected].
 • 3.3. În cazul în care Clientul dorește prelungirea abonamentului și efectuează o nouă plată pe parcursul perioadei în care este activ un abonament ales anterior, acest lucru este posibil, schimbarea intrând în vigoare după ce expiră perioada pentru care clientul a plătit deja.
 • 3.4. Prestatorul oferă posibilitatea de a testa gratuit serviciile SWAPP pe o perioadă de 30 de zile. După expirarea acestei perioade, Clientul poate să opteze pentru un abonament. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv.
 • 3.5. Contul Clientului poate fi șters automat după 60 de zile de la expirarea ultimului abonament sau, în cazul în care Clientul nu a continuat cu un abonament plătit, după 60 de zile de la expirarea perioadei de gratuitate.

4. Valoarea contractului și efectuarea plății

 • 4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va achita Prestatorului contravaloarea abonamentului, prevăzută în momentul finalizării comenzii.
 • 4.2. Prestatorul va trimite notificări de plată în conformitate cu tipul de abonament ales.

5. Utilizarea platformei SWAPP

 • 5.1. Prin prezentul documentul (Termeni și condiții de utilizare), Furnizorul va acorda Beneficiarului și numai acestuia dreptul neexclusiv de a utiliza platforma SWAPP sau a altor bunuri și servicii, numai în urma comenzii și plății pentru produsele oferite contra-cost.
 • 5.2. Platforma poate fi utilizată gratuit pentru o perioadă de 30 de zile de la crearea unui cont de utilizator, în scopul evaluarii și/sau exploatării acesteia.
 • 5.3. Pentru a putea utiliza platforma SWAPP și după expirarea perioadei de 30 de zile gratuite, este necesară achiziția unui abonament de la Furnizor.
 • 5.4. Dreptul de utilizare a platformei nu poate fi transferat, vândut, cedat, sublicențiat, indiferent de mijloace, sau pus la dispoziția unei alte părți, fără a avea, în prealabil, acordul scris al Furnizorului.

6. Disponibilitatea serviciilor afișate

 • 6.1. Oferta Prestatorului cu privire la servicii și prețul acestora sunt valabile atâta timp cât sunt afișate pe swapp.ro. Prestatorul își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce Clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.
 • 6.2. Orice modificări ale tarifelor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a Clientului din contul de utilizator sau prin intermediul interfeței platformei cu cel puțin 30 de zile înainte. Perioadele de indisponibilitate temporară a serviciilor datorate procedurilor de mentenanță ale platformei vor fi anunțate în prealabil prin intermediul interfeței platformei sau prin email.
 • 6.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a trimite mesaje către adresa de email declarată în contul de utilizator.
 • 6.4. Accesul la serviciile SWAPP este posibil până la ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul.
 • 6.5. Prestatorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile oferite, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau prin intermediul interfeței platformei, însă include eventualele perioade de mentenanță imprevizibile și, în consecință, neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea în timp, Prestatorul își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus.
 • 6.6. În condițiile în care Serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplată, încălcarea acestui contract etc.), Prestatorul va face eforturi, fără a garanta însă, să ofere Clientului asistență în a-și exporta informațiile introduse în platformă. Prestatorul nu își asumă nici o obligație legată de modul în care aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

7. Drepturile și obligațiile părților

 • 7.1. Drepturile și obligațiile Clientului
  • 7.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întregul conținut existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.
  • 7.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile oferite de Prestator în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.
  • 7.1.3. Clientul se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.
  • 7.1.4. Clientul își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise și a fișierelor trimise, prelucrate sau salvate cu ajutorul platformei SWAPP.
  • 7.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în domeniu, iar Prestatorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.
  • 7.1.6. Clientul înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare.
 • 7.2. Drepturile și obligațiile Prestatorului
  • 7.2.1. Prestatorul asigură:
   • Posibilitatea de a crea, personaliza, administra și gestiona documentele emise prin intermediul serviciilor oferite. Există posibilitatea testării gratuite a serviciilor pe o perioadă de 30 de zile. După expirarea acestei perioade serviciul devine inactiv, cu excepția cazului în care Clientul optează pentru unul dintre abonamentele oferite de Prestator.
   • Siguranța stocării datelor prin actualizarea constantă a librăriilor software utilizate la cele mai noi versiuni stabile.
   • Conectarea la platformă exclusiv printr-un protocol sigur de comunicare (https).
   • Disponibilitatea serviciilor pe orice browser contemporan (de ex. Chrome, Edge, Safari, Firefox), instalat pe dispozitive de tip desktop sau laptop cu sistem de operare Windows, MacOS sau Linux, cu acces la Internet. Serviciile oferite nu funcționează offline.
   • Prestatorul poate oferi asistență pentru probleme tehnice legate de accesarea serviciilor puse la dispoziție de platforma SWAPP, însă nu oferă asistență financiar-contabilă sau în legătură cu emiterea de documente de natură financiar-contabilă sau fiscală.
  • 7.2.2. Platforma SWAPP acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe telefoane mobile sau tablete. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea informațiilor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizate de către Client, Prestatorul își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator al Clientului sau de a bloca accesul la acesta.
  • 7.2.3. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care se angajează în activități ilegale sau imorale.
  • 7.2.4. Prestatorul nu monitorizează și nu exercită niciun control asupra datelor și documentelor Clientului.
  • 7.2.5. Prestatorul oferă dreptul de utilizare neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pe perioada abonamentului, pentru folosirea serviciilor oferite.
  • 7.2.6. Prestatorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale și de a le face publice în mod agregat.

8. Înregistrare, parole și responsabilități

 • 8.1. Înregistrarea unui cont se face în mod gratuit și permite testarea serviciilor pentru o perioadă de 30 de zile. Prestatorul recomandă utilizatorilor înregistrați să nu dezvăluie altcuiva datele de acces la cont.
 • 8.2. Securitatea transmisiilor de date prin intermediul Internetului nu poate fi niciodată garantată 100%. Deși depune toate eforturile pentru a proteja informațiile clienților și folosește exclusiv protocoale securizate (https), Prestatorul nu poate garanta securitatea informațiilor transmise de Client către Prestator. Așadar, orice informație trimisă către Prestator se va face pe riscul Clientului.
 • 8.3. Orice acces neautorizat la elementele nepublice ale site-ul swapp.ro sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont SWAPP reprezintă infracțiune de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

9. Răspunderea contractuală

 • 9.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Prestator.
 • 9.2. Clientul este singurul responsabil cu privire la verificarea, introducerea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și în ceea ce privește adăugarea, păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor în contul SWAPP.
 • 9.3. Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de platforma și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.
 • 9.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Prestatorul pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care pot apărea ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea sa. Prin prezentul document, Clientul înțelege și acceptă faptul că Prestatorul va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care legea îl obligă să facă acest lucru.
 • 9.5. Deși face în permanență eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate prin intermediul platformei, Prestatorul nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului sau a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Prestatorul nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, alte daune pecuniare) suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

10. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • părțile convin de comun acord încetarea contractului;
 • neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una dintre părți;
 • decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă prim email cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
 • în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia dintre contractanți.

11. Exonerarea de răspundere

Prestatorul nu răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, nicio pagubă sau niciun cost ce poate apărea din cauza întârzierii plăților care sunt în sarcina Clientului, precum și din cauza încălcării de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina Prestatorului.

12. Confidențialitate

 • 12.1. Nici una dintre părțile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte părți:
  • de a face cunoscută orice informație confidențială unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în derularea și executarea contractului;
  • de a utiliza orice informație confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și executa obligațiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.
 • 12.2. Restricția prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:
  • informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
  • informația era accesibilă publicului;
  • partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispozițiile legale să dezvăluie informațiile în cauză.

13. Forță majoră

 • 13.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
 • 13.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, prin email, în maximum 5 zile de la apariție.
 • 13.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
 • 13.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe viitor. În acest caz, nici una dintre părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile pâna la această dată.

14. Legea guvernantă

 • 14.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce, vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.
 • 14.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești în jurisdicția cărora se află sediul Prestatorului.

15. Dispoziții finale

 • 15.1. Părțile declară că toate clauzele prezentului contract sunt acceptate în mod expres prin semnarea acestuia, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.
 • 15.2. Prestatorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic acești termeni. În astfel de cazuri, va informa Clientul în avans, prin postarea acestei politici pe website cu 15 zile înainte de intrarea în vigoare, motiv pentru care rugăm Clientul să verifice periodic conținutul acestui document.
 • 15.3. Orice notificare către Prestator trebuie trimisă electronic la adresa de email [email protected].

Prezentul contract este disponibil online la adresa swapp.ro/termeni-si-conditii-de-utilizare.


ANEXA 1: Prelucrarea datelor personale de către SWAPP, conform GDPR

Prezenta anexă prevede regulile specifice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal trimise de către Beneficiar (în calitate de Operator) și de către Florescu Ionuț Cristian PFA (în calitate de Împuternicit), în conformitate cu Regulamentul U.E. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”), precum și ai oricărei legislații naționale subsecvente cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Art. 1. Termeni

În cuprinsul acestei anexe termenii folosiți vor fi interpretați în conformitate cu GDPR, iar acolo unde este cazul, termenii folosiți vor avea definițiile stipulate de art. 4 din GDPR.

Art 2. Obiectul prelucrării

Obiectul prelucrării datelor personale îl reprezintă prelucrarea de către Împuternicit a datelor personale trimise de către Operator în scopul furnizării serviciilor stipulate în contractul de servicii SWAPP.

Art 3. Date colectate

Datele personale puse la dispoziție de către Operator prelucrate în temeiul acestui contract sunt: informațiile care apar pe documente, cum ar fi numele și prenumele emitentului unui document și datele de identificare ale acestuia, email, telefon; iar în cazul unui document emis către un client persoană fizică, acestea sunt nume, prenume, adresa completă, și, în functie de dorința Operatorului, cont bancar, CNP. De asemenea Operatorul poate adăuga și alte date personale suplimentare în mod direct în facturile emise, pe care Împuternicitul nu are cum să le prevadă.

Art.4 Categorii de persoane vizate

Categoriile de persoane vizate sunt:

 • angajați ai Operatorului
 • clienți ai Operatorului

Art. 5. Instrucțiuni specifice

În temeiul acestui contract Operatorul instructează Împuternicitul să colecteze și să prelucreze date cu caracter personal primite de la Operator în mod direct în scopul executării serviciilor prestate.

Art. 6. Durata prelucrării

Durata prelucrării datelor cu caracter personal este identică cu durata funcționării contractului de furnizare de servicii.

Art. 7. Natura și scopul prelucrării

Natura și scopul prelucrării sunt cele stabilite de către Operator în temeiul contractului, și anume furnizarea serviciilor SWAPP, în funcție de pachetul de servicii achiziționat.

Pentru clienții care utilizează autentificarea prin intermediul unor terți furnizori de servicii de identificare, prelucrarea datelor are ca scop protejarea împotriva substituirii de persoană și a potențialelor riscuri ce pot decurge din acest fapt.

Art. 8. Sub-împuterniciți

În cazul în care prelucrarea datelor Operatorului sau anumite părți are prelucrării se efectuează de către Împuternicit prin intermediul altor entități, numite sub-împuterniciți, se au în vedere următoarele:

 • 8.1. În temeiul acestui articol Operatorul înțelege să autorizeze Împuternicitul să prelucreze datele sale prin sub-împuterniciți din U.E. sau altă țară cu nivel adecvat de protecție recunoscut prin decizie a C.E., pentru serviciile de găzduire în cloud necesare funcționării platformei.
 • 8.2. Pentru sub-împuterniciți viitori, Împuternicitul primește o autorizare generală de a subcontracta cu orice alt furnizor din U.E. sau altă țară cu nivel adecvat de protecție recunoscut prin decizie a C.E., care este necesară pentru anumite părți ale procesării datelor conform prezentului contract care oferă un nivel de securitate adecvat, cel puțin la nivelul prezentului contract. Această autorizare include obligația de informare a Operatorului, printr-un mesaj în interfața platformei sau prin email. Operatorul are posibilitatea de a formula obiecții în termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea informării.
 • 8.3. De asemenea SWAPP poate trimite datele prelucrate de Operator către alți împuterniciți ai Operatorului (cum ar fi de exemplu procesatorii de plăți) doar dacă există un contract între Operator și acești alți împuterniciți, precum și cererea Operatorului către SWAPP de a trimite datele către acești împuterniciți.

Art. 9. Drepturile și obligațiile Operatorului

Operatorul:

 • Are dreptul să solicite asistență din partea Împuternicitului, în special pentru îndeplinirea obligației sale de a răspunde cererilor persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor lor prevăzute de GDPR;
 • Are dreptul de a face obiecțiuni cu privire la alți sub-împuterniciți;
 • Trebuie să respecte obligațiile sale conform GDPR în calitate de Operator cu privire la datele cu caracter personal colectate sau prelucrate de Împuternicit, pe seama sa;
 • Are obligația de a informa persoanele vizate conform GDPR, inclusiv în ceea ce privește informarea cu privire la prelucrarea datelor de către Împuternicit în temeiul acestui contract;
 • Are obligația să răspundă exclusiv de stabilirea temeiului legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce face obiectul prezentului contract;
 • Are obligația de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate conform GDPR, inclusiv securizarea transferului datelor de la persoanele vizate către Împuternicit;
 • Înțelege că din momentul ștergerii datelor după încheierea prestării serviciilor de către Împuternicit, conform obligațiilor GDPR, datele nu mai pot fi recuperate și este întreaga responsabilitate a Operatorului să se asigure că și-a făcut o copie completă a acestora.

În toate situațiile în care Operatorul este cel care trebuie să execute o obligație, cum este, de exemplu, informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, Împuternicitul nu este responsabil de inacțiunile Operatorului din sfera acelei obligații.

Art. 10. Drepturile și obligațiile Împuternicitului

Împuternicitul are:

 • Obligația să informeze Operatorul în termen de maxim 10 zile, în cazul în care, în opinia Împuternicitului, o instrucțiune încalca GDPR și/sau altă dispoziție legală privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Obligația să asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate în numele Operatorului în conformitate cu Art. 32 din GDPR;
 • Obligația de a informa Operatorul fără întârzieri nejustificate despre eventuale încălcări ale securității datelor personale ale Operatorului pe parcursul prelucrării realizate de către Împuternicit;
 • Obligația de a asista Operatorul cu toate informațiile necesare în vederea notificării, dacă este cazul, către autoritatea competentă în privința încălcării securității datelor, dar fără a se substitui Operatorului în obligația sa de notificare;
 • Obligația de a acorda asistență Operatorului să asigure respectarea obligațiilor prevazute la articolele 32 - 36 din GDPR;
 • Obligația de a asista Operatorul pentru soluționarea cererilor persoanelor vizate sau de a transmite Operatorului orice cerere primită de la persoanele vizate, în legatură cu datele personale care au fost colectate și prelucrate de Împuternicit, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea acesteia. Această asistență nu se aplică în situația în care Operatorul are deja în instrumentele tehnice furnizate de către Împuternicit posibilitatea de a soluționa direct cererea persoanei vizate (de ex. Dreptul la acces - unde Operatorul are deja toate informațiile cu privire la datele colectate);
 • Obligația să nu transmită date cu caracter personal și/sau informații confidențiale, ce pot fi date cu caracter personal, despre care a luat cunoștință în timpul executării contractului;
 • Obligația să asigure instruirea personalului autorizat să prelucreze datele cu caracter personal, cu privire la confidențialitatea acestor date;
 • Obligația să includă obligații de confidențialitate către angajați și sub-împuterniciți;
 • Dreptul să dezvăluie anumite date cu caracter personal în virtutea unei obligații legale sau a unei alte condiții prevăzute de legislație la solicitarea unei autorități, instituții publice sau instanțe judecătorești;
 • Dreptul de a recruta sub-împuterniciți;
 • Dreptul la acoperirea costurilor generate de asigurarea asistenței Operatorului, de către Operator, în situațiile prevăzute de GDPR conform Art. 9, dacă acestea depășesc costul lunar al serviciilor prestate de către Împuternicit.
 • Dreptul de a folosi informații statistice anonimizate ca urmare a activităților prestate în baza acestui contract sau a întregii sale activități.

Împuternicitul nu poate stabili alte scopuri sau mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Art. 11. Securitatea prelucrării

Împuternicitul trebuie să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor prelucrate, conforme cu bunele practici în industrie. În stabilirea nivelului adecvat de securitate, Împuternicitul trebuie să ia în considerare stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, ca și riscurile care apar ca urmare a prelucrării, în special cu privire la cele care pot duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

Art. 12. Delimitarea răspunderii

Operatorul și Împuternicitul își delimitează responsabilitățile cu privire la asigurarea protecției datelor cu caracter personal (de exemplu asigurarea confidențialității sau a securității prelucrării), în funcție de accesul și controlul efectiv exercitat asupra datelor, atât din punct de vedere contractual, cât și tehnic.

Art.14. Acord, intrare în vigoare și modificări ulterioare

Această anexă intră în vigoare odată cu Termenii și condițiile de utilizare a platformei și este valabilă până la modificarea ei de către SWAPP și informarea clienților în acest sens. Utilizarea contului după informarea Clientului înseamnă acordul acestuia cu privire la acest document.